Bestuur & werkgroepen

Algemeen

Op deze pagina vind je allerlei informatie over het bestuur van onze vereniging. Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (afgekort ALV). Aangezien niet alle leden van de vereniging iedere dag bezig kunnen zijn met het besturen van de club heeft de ALV een bestuur aangesteld.

Bestuursleden worden voor een periode van 4 jaar aangesteld en zijn onbeperkt herkiesbaar. Hieronder zie je de structuur van de vereniging en meer informatie over de betreffende commissies en functionarissen vind je door via het menu links op deze pagina naar een bepaald onderdeel te gaan.

Organisatiestructuur van TV de Punt

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van TV De Punt zal bestaan uit de volgende functionarissen:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester

Het volledige bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen. Naast de bovengenoemde functionarissen wordt het bestuur gecompleteerd met twee bestuursleden, n.l.

 • Accommodatie & sponsoring
 • Technische zaken.

Een van de twee laatst genoemde functionarissen wordt gekozen als vice-voorzitter.

Werkgroepen

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal werkgroepen die voor de praktische uitvoering van het beleid zorgen.
De belangrijkste daarvan zijn:

 • Ledenadministratie
 • Kantine
 • Competitie
 • Jeugd
 • Open toernooi
 • Clubactiviteiten
 • Parkbeheer
 • Baanbeheer
 • Website