Bestuur

Algemeen

Het dagelijks bestuur van TV De Punt wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en is belast met de dagelijkse aansturing van de vereniging. Het voltallige bestuur bestaat uit deze drie, aangevuld met twee bestuursleden (Technische Zaken en Sponsoring & Accommodatie). In principe vergadert het bestuur 1 maal per maand maar ook tussen de vergaderingen is er veel contact om de vereniging zo goed mogelijk te besturen.

Functionarissen