Missie & Visie

Missie

Een missie definieert de bestaansgrond van een organisatie en geeft antwoord op de vraag: waarom doen we wat we doen? Een missie kan niet voortdurend ter discussie staan en daarmee is de missie tijdloos, maar wel toe te passen op een concreet moment.

De missie van TV De Punt rechtvaardigt het bestaan van onze vereniging.

TV De Punt wil een tennisvereniging zijn die mensen van verschillende leeftijden bij elkaar brengt om te tennissen in een gezellige sfeer, waar een ieder op zijn of haar eigen manier speelt, van recreatief tot prestatief. Het hoofddoel van TV De Punt is dat er tennis gespeeld wordt in een gezellige, informele en ongedwongen sfeer en zich daarmee kan onderscheiden ten opzichte van andere sportverenigingen in Zeewolde en tennisverengingen in geheel Flevoland. TV De Punt wil een unieke plaats innemen in Zeewolde en daarbuiten, gekenmerkt door haar eigen identiteit en onafhankelijkheid.

Visie

Een visie is een consistente blik op de toekomst en geeft de gewenste situatie aan. Het is als het ware een foto van de situatie die de organisatie nastreeft.

Het bestuur van TV De Punt wil gedurende de beleidsperiode  de continuïteit van de vereniging verder waarborgen en de missie van de vereniging ondersteunen door in de genoemde beleidsperiode de volgende punten te realiseren:

  • TV De Punt is een vereniging met een open karakter, het is een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud;
  • Een van de pijlers van de vereniging zijn de leden. Interactie met diezelfde leden is daarbij cruciaal. De komende jaren zal goed geluisterd worden naar de wens van de leden.
  • Betrokkenheid, inzet en zelfwerkzaamheid van de eigen leden speelt een grote rol;
  • De vereniging biedt ruimte aan zowel recreatieve als prestatieve leden en we willen dat deze leden zich dan ook, gezamenlijk, thuis voelen bij onze vereniging;
  • Vanuit deze gedachte dienen er (voldoende) activiteiten en faciliteiten op deze verschillende doelgroepen binnen de vereniging te worden afgestemd;
  • Veel aandacht van de vereniging zal uitgaan naar de voor- & najaarscompetitie waarbij actieve promotie van de competitieteams wordt nagestreefd;
  • Het jaarlijkse Open Zeewolder Toernooi voor zowel junioren als senioren heeft een spilfunctie binnen TV De Punt en is in de regio een begrip;
  • De jeugd heeft de toekomst. TV De Punt zal blijvend streven naar het aantrekken van nieuwe jeugdleden en zal hierin blijven investeren;
  • De vereniging een voldoende gezonde financiële basis heeft;
  • Een goede accommodatie is cruciaal voor de vereniging. De komende jaren zal geïnvesteerd worden in park en kantine.