Opzeggen

Opzegging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend en alleen schriftelijk t.a.v. de ledenadministratie en wel voor 1 december van het lopende jaar.

Opzeggingen, verstuurd in de periode 1 december tot 1 februari worden beboet met € 23,- administratiekosten in verband met te late afmelding bij KNLTB. Na 1 februari is het volledige contributiebedrag van het lopende verenigingsjaar verschuldigd.

Opzeggen per telefoon of mondeling bij de trainer is niet mogelijk. U dient het lidmaatschap per brief of e-mail rechtstreeks bij de ledenadministratie op te zeggen.

EEN OPZEGGING IS PAS GELDIG WANNEER MEN VAN DE LEDENADMINSTRATIE EEN BEVESTIGING HEEFT ONTVANGEN!!!

U weet dan ook zeker dat de opzegging bij ons is binnen gekomen. De bevestiging ontvangt u binnen één week na ontvangst van uw bericht.