Baanreglement

Hieronder wordt het volledige baanreglement weergegeven. Door het aanklikken van de link Baanreglement kunt u het als bestand in PDF formaat downloaden.

Artikel 1.
Het dragen van tenniskleding en tennisschoeisel is verplicht.

Artikel 2.
Een ieder die gebruik maakt van een baan is verplicht deze in een zo goed mogelijke staat te houden door na het spelen te slepen (ook als u wordt opgevolgd) en geen rotzooi op de banen achter te laten.

Artikel 3.
Bij het constateren van eventuele gebreken aan een baan dient u contact op te nemen met de parkcommissie.

Artikel 4.
Het is ten strengste verboden op de banen te roken. Daarnaast geldt voor alle banen:
1. het is verplicht de schoenen te reinigen op de roosters;
2. het is ten strengste verboden kauwgom te eten en/of weg te gooien op de baan en
3. het is verboden om glaswerk mee te nemen op de baan.

Artikel 5.
Men is alleen gerechtigd te spelen met een geldige spelerspas. De spelerspas is te scannen via het digitale afhangbord. Ten behoeve van de lessen dient de trainer op het afhangbord de lesbanen te reserveren.

Artikel 6.
Men is verplicht gebruik te maken van het digitale afhangbord in de hal van het clubhuis. Alleen bij storing aan het digitale systeem is het toegestaan het buitenbord te gebruiken. Leden die, anders dan bij een storing aan het digitale systeem afhangen op het buitenbord hebben geen recht van spreken indien zij voor hun gevoel voortijdig worden afgehangen. Afhangen op het digitale systeem heeft altijd voorrang op afhangen op het buitenbord.

Artikel 7.
Speelt men alleen of met z’n drie├źn, dan wordt dit als een enkelspel aangemerkt, waarvoor een speeltijd van minimaal 1/2 uur geldt. Voor een dubbelspel is de speeltijd minimaal een uur.

Artikel 8.
Aanvangstijden zijn voor alle banen, bij gebruik van het digitale afhangbord, iedere vijf minuten. Indien geen gebruik gemaakt kan worden van het digitale afhangbord gelden voor de banen 1,2,5 en 6 aanvangstijden op het halve uur en het hele uur. Voor de andere banen geldt een aanvangstijd op een kwartier na en een kwartier voor het hele uur.

Artikel 9.
Een baan mag alleen afgehangen worden, wanneer men zelf aanwezig is en blijft op het tennispark.

Artikel 10.
Wanneer men les heeft mag men pas na afloop van de les een baan afhangen.

Artikel 11.
Het is niet toegestaan een bezette baan af te hangen, wanneer er nog vrije banen zijn.

Artikel 12.
Ingeval dit uit het afhangbord is op te maken, dient de baan die het langste bespeeld is, het eerste te worden afgehangen.

Artikel 13.
De lessen/trainingen worden gegeven op de door het bestuur aangewezen banen.

Artikel 14.
De leden kunnen niet afhangen op banen die geclaimd zijn voor:

1. lessen/trainingen
2. competitie
3. rackettoss activiteiten senioren en/of junioren
4. jeugdinstuifmiddag en ladder senioren en/of junioren
5. open toernooi senioren en/of junioren
6. clubkampioenschappen senioren en/of junioren
7. andere toernooien en/of evenementen.

Bij toernooien en evenementen dient 1 baan gereserveerd te zin voor recreatietennis, indien mogelijk 2 banen. Voor de onder 1 t/m 6 genoemde punten wordt van deze regeling een uitzondering gemaakt in overleg met het bestuur.

Artikel 15.
Tijdens onderhoud van de banen mogen die banen niet bespeeld en/of betreden worden.

Artikel 16.
In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van dit reglement.

Artikel 17.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Het Baanreglement is laatstelijk vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2011 en conform vastgesteld door het bestuur.