Lidmaatschap & Kosten

Het lidmaatschapsjaar bij TV de Punt loopt van 1 januari t/m 31 december. Hiermee kan het gehele jaar overdag en ’s avonds worden gespeeld.

TV De Punt kent verschillende lidmaatschapsvormen :

Senior lid
Seniorlidmaatschap start met het kalenderjaar waarin een lid 18 jaar wordt.

Studenten
Voor scholieren/studenten met een geldig inschrijfbewijs aan een onderwijsinstelling kent TV De Punt het zgn. reductie seniorlidmaatschap.

Junior lid
Het juniorlidmaatschap is voor leden vanaf 2 jaar en geldt tot het jaar waarin men 18 jaar wordt. Voor juniorleden, tot het jaar waarin ze 8 jaar worden, geldt een aangepast contributiebedrag.

Proefpas
Personen, woonachtig in Zeewolde, kunnen 1 maal per 3 jaar gebruik maken van een proefpas. De proefpas is 2 maanden geldig, ingaande op de dag van afgifte. Tijdens de zomermaanden (1 mei tot 15 augustus) wordt de proefpas niet uitgegeven aan personen jonger dan 18 jaar. De proefpas wordt alleen door de ledenadministratie afgegeven bij contante betaling 25,- (hiermee kunt u 2 maanden overdag spelen; als u ook ’s avonds wilt spelen dan kunt u tegen een borg van 25,- gebruik maken van een tijdelijke digitale pas. Wanneer u de pas weer bij ons inlevert ontvangt u de 25,- borg terug).

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, nemen wij contact met u op om af te spreken wanneer u de proefpas + evt. tijdelijke digitale pas kunt ophalen en betalen.

inschrijfgeld bedraagt eenmalig €13,00 per persoon, uitgezonderd junior 6-8 jaar en mini-junior. 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig verenigingsjaar. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Voor een nieuw lidmaatschap tijdens het lopende verenigingsjaar betaalt u een contributie op basis van een staffel.

Contributiebedragen Jaarcontributie inschrijfgeld (eenmalig)
Senior lid € 199,00 € 13,00
Student lid € 115,00 € 13,00
Junior lid € 99,00 € 13,00
Junior lid 6 – 8 jaar € 50,00 € 0,00
Mini junior lid  <6 jaar € 25,00 € 0,00
Proefpas € 25,00 25,- pas borg
Introducee  5,- per keer

Je spelerspas wordt uitgereikt door de ledenadministratie nadat het verschuldigde bedrag door de vereniging is ontvangen en je je aangemeld hebt voor tenminste twee bardiensten.Seniorleden(ook studenten) zijn verplicht elk jaar tenminste 2 bardiensten te vervullen. Hiervoor betalen zij per jaar 45,00 kantinewaarborgsom (nieuwe leden na 1 juli 22,50).
Deze borg wordt terug betaald nadat de verplichte bardiensten zijn uitgevoerd.

Pas nadat je in het bezit bent van een spelerspas mag je de baan op.

Leden die een keer met een introducee willen spelen, kunnen voor hun introducee een dagkaart ( 5,-) kopen.